Amatérsky športový klub Pezinok - Orientačné športy

 Naše Mapy

 

Vydané v roku 2013:     Korenný vrch 1:10 000 e-5m, stav január 2013 (reg.č.13.01.L) LOB

Vydané v roku 2012:     Pezinok - park 1:2000, e-2m, stav január 2012   (reg.č.12.02.V) OB

                                      Muškát 1:5000, e-2m, stav, apríl 2012 ( reg.č. 12.09.V) OB

                                      Korenný vrch 1:15 000, e-10m, stav september 2012 ( reg.č. 12.60.O) OB

                                      BABA 1:10 000, e-10m, stav september 2012  (reg.č.12.61.O ) OB

                                      BABA  1:1000, e-10m pre kat. R8,N8. OB

Vydané v roku 2011:     BABA  1:10 000 e-10m, stav január 2011 ( reg.č. 11.05.L) LOB  

                                      Gašparova baba  1:15 000,  e-10m, stav apríl 2011 ( reg.č. 11.08.C) OC

Vydané v roku 2009:     BABA 1:10 000, e-10m, stav december 2008 ( reg.č. 09.02.L )  LOB

Vydané v roku 1999:     Gašparova baba 1:15 000, e-10m, stav december 1998 (reg.č.99.01.L) LOB